Verk av Stig Dagerman

skriver

Böcker av Dagerman

Ormen, roman.
Nattens lekar, noveller.
Dagsedlar, dagsverser ur Arbetaren.
Tysk höst, resereportage från Tyskland 1946.
Bränt barn, roman.
De dömdas ö, roman.
Bröllopsbesvär, roman.
Essäer och texter
Dikter, noveller, prosafragment (Samtliga i pocket, PAN Norstedts.)
Vårt behov av tröst är omättligt… (Stig Dagermansällskapet, 20:-.)

De dömdas ö finns i fulltext på Litteraturbanken:

http://litteraturbanken.se/#!forfattare/DagermanS/titlar/DeDomdasO/sida/1/etext

Böcker om Stig Dagerman

Stig Dagerman – författare och journalist – Hans Sandberg. Bibliografi, Federativs. 1975.
Stig Dagerman – Olof Lagercrantz. Bibliografi. Norstedts Faktapocket 1985 (1958).
Den politiske Stig Dagerman – Hans Sandberg, Federativs 1979.
Begärets irrvägar – Kerstin Laitinen. Almqvist & Wiksell 1986.
Diktaren i verkligheten. Journalisten Stig Dagerman – Karin Palmkvist. Federativs 1989.
De grymma skuggorna – Gösta Werner. Norstedts 1986.
Skaparkriser – Strindbergs inferno och Dagermans – Johan Cullberg. N & K 1992.
Mitt namn skall vara Stig Dagerman – Björn Ranelid. Roman. Bonnier Alba 1993.
Fallets jag o jagets stjärna – Claes Ahlund. Gidlunds 1998
Friheten meddelad – Lotta Lotass. Skrifter litterat. Gbg univ. nr 43 2002
Stig Dagerman BREV – Hans Sandberg. Norstedts 2002

På annat språk

Steven Hartman har översatt “Stockholmsbilen” till engelska och den finns på denna plats i vidavärldenväven:

http://www.bu.edu/agni/fiction/online/2013/dagerman.html

Stig Dagerman et l’existenialisme – George Périlleux, 1982.
Stig Dagerman – Laurie Thompson 1982.
Stig Dagerman – Le mythe et l’oeuvre – George Périlleux, 1983.
Plein Chant 31/32. Red Phillippe Bouquet.
Boktidskriften Germanica nr 12/1993 och 15/1994.
Stig Dagerman ou L’innocence préservéa Une biographie Georges Ueberschlag, 1996

Tidsskrifter om Dagerman

Tidskrift för Litteraturvetenskap, 3/1990
Hjärnstorm, 49/1994
Bilaga till Gefle Dagblad i samarbete med Dagermansällskapet, 3 sept 1993
Arbetaren, 11/1993
Ariel – litterär tidskrift 2-3/1994
Parnass – litterär tidskrift – tema Stig Dagerman 3/1999                                                                                                                                                                                     Parnass – litterär tidskrift – tema Stig Dagerman 4/2012