Litteratur om Dagerman

Stig Dagerman, 1958, av Olof Lagercrantz.

Stig Dagerman – författare och journalist, 1975. En bibliografi sammanställd av Hans Sandberg.

Den politiske Stig Dagerman, 1979, av Hans Sandberg.

Begärets irrvägar – existentiell tematik i Stig Dagermans texter, 1986. Avhandling av Kerstin Laitinen.

De grymma skuggorna – en studie i Stig Dagermans författarskap och dess relationer till filmen som medium, 1986, av Gösta Werner.

Diktaren i verkligheten – journalisten Stig Dagerman, 1989. Avhandling av Karin Palmkvist.

Skaparkriser – Strindbergs inferno och Dagermans, 1992, av Johan Cullberg.

Mitt namn skall vara Stig Dagerman, 1993. Roman av Björn Ranelid.

Fallets lag och jagets stjärna – en studie i Stig Dagermans författarskap, 1998. Av Claes Ahlund.

Friheten meddelad – studier i Stig Dagermans författarskap, 2002. Avhandling av Lotta Lotass.

Stig Dagerman: Brev, 2002. Dagermans personliga brev sammanställda och kommenterade av Hans Sandberg.

En dröm i Lagarnas hus. Ögonblicket, människan och det transcendenta. Studier i Stig Dagermans diktning av Rikard Apelgren (2010)