Adonis tacktal 28.5.16 och mediekommentarer

Ja, lördagen den 28:e maj tog Adonis emot den 21:a Stig Dagermanpriset EN DAG OM ÅRET. Vattnet flödade i fallen och de poesin flödade i Stora Hallen.

Adonis tacktal:

Jag härstammar från ett land som förgör och slukar sina barn. I dag när jag i förundran tänkte över vad jag kan göra för deras skull finner jag Stig Dagermans ord passande, där han säger ungefär (översatt tillbaka till svenska från franska!): ”Var finns den skog där människor levde fritt, utan att styras av yttre krafter?”

Att tilldelas detta pris i Stig Dagermans namn gör att jag ännu kraftigare kan hävda att människan måste söka efter sin frihet eller gå under. Och förresten kan ingen människa avnjuta sin frihet så länge det finns förslavade människor i världen. Väst kan inte avnjuta sin frihet så länge resten av mänskligheten är förslavad, ty friheten är odelbar.

Jag tackar juryn och Stig Dagermansällskapet som hedrade mig med denna utmärkelse och detta stora gemensamma ansvar vi alla har, vårt ansvar att arbeta för friheten, för friheten är det första villkoret för att utveckla människans mänsklighet och upptäcka hennes universalitet. Jag vill också tacka min vän, översättare och förläggare, Hesham Bahari, som har varit min första bro till det svenska språket och till er.

Till slut vill jag hylla minnet av två bortgångna vänner, poeten och översättaren Ingemar Leckius, samt det vackraste poemet jag mött under mina återkommande besök till Sverige, den mycket saknade Sigrid Kahle. Och tack alla närvarande, särskilt ni som läste och sjöng dikterna och därmed skapade en ny levande dikt i stunden.

Adonis – maj 2016 i Älvkarleby.

Översättning Hesham Bahari, bokförläggare och översättare av bland andra Adonis.

Alhambra Förlag : http://www.alhambra.se/

Foto från ceremonin när Adonis håller tacktalet: Mattias Forsgren

Länkar till medier om det hela:

I skrivande stund, Kulturnyheterna SVT kl 18.13 måndag 30 maj 2016:

http://www.svtplay.se/video/8813840/kulturnyheterna/kulturnyheterna-30-maj-18-13

Arbetaren https://www.arbetaren.se/2016/05/27/stig-dagermanpriset-till-syriska-poeten-adonis/

Arbetarbladet http://www.arbetarbladet.se/kultur/ett-mote-med-den-storsta-arabisksprakiga-poeten-i-varlden

http://www.arbetarbladet.se/uppland/alvkarleby/adonis-tilldelades-stig-dagermanpriset

http://www.arbetarbladet.se/kultur/mot-adonis-las-dagermanpristagarens-poesi-har

http://www.arbetarbladet.se/kultur/dagermanpriset-varldsberomd-forfattare-kommer-till-laxon

Gefle Dagblad http://www.gd.se/kultur/adonis-och-dagerman-har-friheten-gemensam (Här finns en flmad inspelning av en av dikterna Adonis läste)

UNT http://www.unt.se/kultur-noje/vi-kan-bara-dromma-om-att-vara-fria-som-naturen-4247987.aspx

DN (Stefan Jonsson) http://www.dn.se/dnbok/sa-berattar-adonis-poesi-om-doda-varldar-och-levande-tid-i-syrien/

SvD (Carina Waern) http://www.svd.se/adonis-arabvarlden-behover-inte-tolerans-utan-jamlikhet

SVT Gävleborg http://www.svtplay.se/klipp/8834724/adonis-poesin-far-mig-att-upptacka-manniskornas-hemligheter

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/adonis-upptacker-manniskornas-hemligheter