Pristagarna 1996-2015

Onsdagen den 25:e november berättar Urban Forsgren & Bengt Söderhäll om arbetet och verksamheten i Stig Dagermansällskapet.

Det är inte utan att vi i sällskapet gläds åt intresset från vår folkvalda församling och vi hoppas att fullmäktige i än högre framöver tar ställning för att en ann är så god som en ann – i Dagermans anda.