Tryckfrihetsförordningen 1766 uppmärksammas

För andra året å rad uppmärksammar Dagermanseminariet vid Högskolan i Gävle och Konstcentrum (Gävle kommun) med ett digert program Tryckfrihetsförordningen 1766 och nästa år, 2016, då det är 250 sedan denna lag spikades av Sveriges riksdag (10 år före Amerikanska revolutionen och 23 år före Franska Revolutionen), blir det än digrare.

Här Konstcentrumspressmeddelande:

PRESSMEDDELANDE FIRA TRYCKFRIHETSDAGEN! ONSDAG 2 DECEMBER Den 2 december firar vi för andra gången i rad årsdagen för världens första tryckfrihetsgrundlag, vilken antogs i Sverige 1766. I år bjuder vi på ett fullspäckat program på både Högskolan i Gävle och på Gävle Konstcentrum som på olika sätt fördjupar frågan om hur det står till med den konstnärliga yttrandefriheten. På kvällen blir det också release för den nya publikationen Fristäder, gästfrihet och yttrandefrihet, sammanställd av Niels Hebert och Amanda Hårsmar och utgiven på Nätverkstan. Programmet är en del av serien ”Litteratur och frihet” inom Dagermanseminariet vid Högskolan i Gävle i samarbete med Gävle Konstcentrum. TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 1766 Den 2 december 1766 antog Sverige världens första tryckfrihetsförordning. Internationellt sett var den nya lagen unik då den innebar att tryckfriheten skulle vara oinskränkt. Lagen har under åren genomgått skiftande öden, men har alltid återgått till de grundläggande principerna. Det skedde så sent som 1949, då den nuvarande grundlagen trädde i kraft. År 2014 inledde Gävle Konstcentrum och Högskolan i Gävle ett samarbete där vi beslutade att fira tryckfrihetsdagen varje år, med särskilt fokus på yttrandefrihetens ställning idag. NY BOK: FRISTÄDER, GÄSTFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET I tider när det ropas allt högre om att inskränka, ja, helt avskaffa, gästfriheten och när yttrandefriheten på en gång hotas och tänjs är det viktigare än någonsin att försvara dessa värden. Det nätverk av fristäder för förföljda författare och konstnärer som de senaste decennierna vuxit fram i Europa är ett sådant försvar. I Fristäder, gästfrihet och yttrandefrihet skriver konstkritikern Niels Hebert om yttrandefrihetens ställning i ett globalt perspektiv, om hoten mot konstnärer, om bakgrunden till både den svenska yttrande- och tryckfriheten samt om fristädernas historia. När Gävle år 2014 tog beslut om att bli en fristad för en förföljd konstnär uppstod diskussioner. I boken redogörs för de politiska och rättsliga turer som följde. Fristäder, gästfrihet och yttrandefrihet inleds med filosofen Jacques Derridas lika uppfordrande som hoppingivande uppmaning att bygga fristäder. Redaktörer: Niels Hebert, Amanda Hårsmar Fristäder, gästfrihet och yttrandefrihet är utgiven av Nätverkstan i samarbete med Svenska Konstkritikersamfundet och Gävle Konstcentrum. Innehåll: Förord (Ulrika Stahre), Ytterligare en ansträngning, kosmopoliter i alla länder!(Jacques Derrida), En tystare värld (Niels Hebert), Den ena människans betydelse för den andra(Anna Livion Ingvarsson i samtal med Amanda Hårsmar), Dokument. PROGRAM TRYCKFRIHETSDAGEN 2 DECEMBER HÖGSKOLAN I GÄVLE PROGRAM kl 13:15 – 15:00 Plats: Högskolan i Gävle, Biblioteket, Krusenstjernasalen, Kungsbäcksvägen 47 Gränsen för yttrandefrihet? Nils Funcke, journalist och tryckfrihetsexpert Tryckfrihetsförordningen 1766 och dess grundare Anders Chydenius Arne Ruth, publicist Fristadskonstnärer och de konstnärliga friheterna Anna Livion Ingvarsson och Hanna Nordell, Gävle Konstcentrum Vårt behov av tröst är omättligt Stina Oscarson, dramatiker/författare och samhällsdebattör Invigning av Dagermanhörnan på Högskolebiblioteket En hyllning till Stig Dagerman och det fria ordet GÄVLE KONSTCENTRUM PROGRAM kl 18:15- 20:00 Plats: Gävle Konstcentrum, Silvanum, Kungsbäcksvägen 32 Tryckfrihet, PEN:s arbete och Dissidentbloggen Elnaz Baghlanian, Svenska PEN Urban Forsgren och Bengt Söderhäll spelar och sjunger Stig Dagerman När konsten tar sig friheter Niels Hebert, konstkritiker Avslutande samtal med riktning mot 250-årsjubileet. Presskontakt: Hanna Nordell E hanna.nordell@gavle.se T 026-179455 Bild: Stig Dagerman fotograferad av Sune Stigsjöö 1947/Stig Dagermansällskapet