Dagerman om Arbetaren 25 år januari 1947

Märkligt är det, hur en hyllningsdikt till en tidning skriven 1947, kan tala så starkt till dagens massmediala omstöpning.

Bodil Juggas i Arbetarbladet, en vida spridd – delad – krönika “Att döda en trovärdighet”:

http://www.arbetarbladet.se/kultur/att-doda-en-trovardighet

/Bengt