Judit Benedek

 En dag om året – Stig Dagermanpriset  2011

Judit Benedek/SOS-Romer – ett projekt om attitydförändring

Priset delas ut lördagen den 4 juni i Stora Hallen, Laxön, Älvkarleby

Prismotivering:

I Stig Dagermans drama “Ingen går fri”, återfinns denna replikväxling mellan studenten Bengt och hans fästmö Berit:  “Bengt: Vet du vad bedra är? Berit: Ljuga för nån som inte tror man kan det.“
Dagerman skrev pjäsen 1947, två år efter atombomskrevaderna i Hiroshima och Nagasaki. Sedan dess bär vi alla insikten att vår gemensamma framtid kan utplånas av krafter som har skapats av människor. Pjäsen skildrar fegheten, skräcken och vanmakten som föds ur maktspelet i en familjekrets, men den speglar också följderna av en verklighetsflykt som kan exploateras politiskt.
Medlemsländerna i den europeiska unionen har alla anspråket att vara demokratier. Men i Ungern, det land som för närvarande bär ordföranderollen i det europeiska Ministerrådet, tvingas kvinnor och barn att fly från sina hem sedan uniformerade högerextremister tågat genom romska bostadsområden. Det rasistiska partiet Jobbik fick 17 procent av rösterna i parlamentsvalet 2010. I EU ställs nu krav på gränskontroller mellan medlemsländerna som kommer att drabba även romer. Sverige, som har givit sin romska befolkning tydligare rättigheter än många andra EU-länder, har valt att ligga lågt på den europeiska nivån.
Romer känner det politiska bedrägeriets innebörd genom sin historia.

Årets Stig Dagermanpris går till ett initiativ som har valt att konstnärligt och socialt konfrontera den medvetna flykten från politiskt ansvar inför den mest skyddslösa gruppen i dagens Europa: barn med romskt ursprung.
Priset tilldelas ett projekt som är förankrat både i Sverige och i Ungern: SOS-Romer, genom dess initiativtagare Judit Benedek.

Judit Benedek själv om SOS-Romer ett projekt om attitydförändring:

När Katarina Taikon var som mest förtvivlad över romernas situation, lär hon ha sagt ” … om en förändring ska  ske så måste den börja med barnen.” Så började hon skriva böckerna om Katitzi.

Inom projektgruppen SOS – Romer ett projekt om attitydförändring ingår teaterarbetare från Sverige och Ungern med mycket stor erfarenhet av barn och ungdomsteater

Teatern är ett effektivt sätt att nå barn och unga människor. Genom iscensättning och gestaltning är det möjligt att skapa och beröra publiken känslomässigt. På så sätt kan man tränga bort negativa attityder och erbjuda möjligheter för identifikation och förståelse för andra perspektiv. Antidemokratiska rörelser växer ofta fram ur människors oförmåga att diskutera och belysa frågor ur olika aspekter

Min förhoppning med SOS-projektet, är att vi lyckas åskådliggöra ett utsatt folks situation för ungdomar så pass att de eliminerar de mest självklara fördomarna, och därmed bidrar till attitydförändring. Att göra den i Sverige osynliga gruppen romer synliga och i Ungern den synbart förföljda gruppen romer hörda.

Jag betraktar projektet dels som internationellt eftersom det är ett samarbete mellan Teater Kolibri i Ungern och Teater De Vill i Sverige, dels som interkulturellt då det behandlar romer och deras utsatta situation. Projektet är även interkulturellt i bemärkelsen att vi samarbetar med romer i Sverige och Ungern.

Stora Hallen

13.00 – 16.00  SOS Romer – ett projekt om attitydförändring

13.00 René  Dagerman överlämnar priset till Judit Benedek

Urban Forsgren & Bengt Söderhäll sjunger En dag om året

13.30 Vattenpåsläpp
13.45 – Stora Hallen – 16.00

Medverkande:
Judit Benedek, regissör och initiativtagare till SOS Romer

Károly Káló från Szendrőlád i Ungern, president för den ungerska BimRao rörelsen som bl.a. arbetar med vikten av utbildning för kommande generation romer,

den ungerska dokumentärfilmaren Edit Köszegi,

Irka Cederberg, författare till boken ”Född fördömd – romerna  – ett europeiskt dilemma”

Domino Kai, dramapedagog,

Arne Ruth, prisjuryns ordförande och samtalsledare

Rosa Taikon i en filmintervju av Judit Benedek för En dag om året

Toni Palmroth, dragspel och sång