Elfriede Jelinek

I vidsträckta textytor möter Heidegger CNN och grekiska gudar korsas med ikoner från vår egen tid; ett skrivande som lånar och stjäl, sätter samman och bryter ner, ett skrivande där myten dekonstrueras och till och med Piff och Puff är värda en essä; allt genomfört med ett frontalangrepp på språket som låter yta bli djup och djup bli yta för att provocera oss att bli delaktiga, att ta ställning, att TÄNKA.

 

Av Elfriede Jelinek finns på svenska:

Böcker:

Pianolärarinnan (1986), roman, översättning Margaretha Holmqvist, Trevi: Stockholm, ISBN 91-7160-762-5,
Lust (1990), roman, översättning Margaretha Holmqvist, Trevi: Stockholm, ISBN 91- 7160-903-2
De utestängda (1992), roman översättning: Eva Liljegren Trevi: Stockholm, ISBN 91- 7161-032-4.

Film
Pianisten efter romanen Pianolärarinnan (1986 i regi av Michael Haneke) finns på VHS och DVD.

Mer information
http://ourworld.compuserve.com/homepages/elfriede/
Se även Medlemsutskick Nr 1 2004