Eduardo Galleano

Eduardo Galeano får Stig Dagermanpriset EN DAG OM ÅRET för ett
författarskap som orubbligt och alltid står på jordens fördömdas sida.
Han är ingen talesman för jordens fördömda, för som han själv påpekat
”de har alla, varenda en av dem, en egen röst”, men världen lyssnar
inte. Galeano lyssnar. Och vidarebefordrar vittnesmålen från sin utpost
i Uruguay, varifrån de spritt sig över hela världen, som poesi,
litteratur, historia, journalistik och aktivism, alltid lydande hans
credo: ”Ingen sanning är större än sökandet efter sanning.”

Eduardo Galeanos tacktal 12 september 2010:

Vindens vägar

Käre Stig:

   Måtte vi göra oss förtjänta av din desperata förhoppning.

Måtte vi äga modet att vara ensamma och tapperheten till att ta risken att vara tillsammans, ty utanför munnen är tanden till ingen nytta, inte heller fingret utanför handen.

Måtte vi klara av att vara ohörsamma, varje gång vi får order som förödmjukar vårt samvete eller kränker vårt sunda förnuft.

Måtte vi vara värda att kallas galna, så som Mödrarna på Plaza de Mayo kallats galningar, när vi begår galenskapen att vägra glömma i den obligatoriska minnesförlustens tidevarv.

Måtte vi lyckas vara så envisa att vi fortsätter tro, trots alla motbevis, att den mänskliga naturen är värd besväret, ty vi är ofullkomliga, ännu inte fulländade.

Måtte vi vara i stånd att gå vindens vägar, trots fall och svek och nederlag, eftersom historien fortsätter, bortom oss själva, och när hon säger farväl, säger hon: på återseende.

Måtte vi förmå att hålla vid liv vissheten om att det är möjligt att vara medmänniska och samtida med var och en som lever främjad av viljan till rättvisa och viljan till skönhet, var den än är född och när den än lever, ty utan gränser är såväl själens som tidens kartor.

(Översättning Tove Sahlin, José Fluxá och Bengt Söderhäll)

Eduardo Galeano är en av Latinamerikas främsta författare. Hans bok ”Latinamerikas öppna ådror” har sålts i miljoner exemplar och är en modig vidräkning med den europeiska och den amerikanska kolonialismen i Latinamerika. Boken kom ut 1971 och blev snabbt en av de mest sålda böcker i den spansktalande världen.

Galeano föddes i Uruguay i 1940 i en medelklass familj med engelska anor. Han var kulturjournalisten i veckotidningen Marcha, en kultförklarade antifascistisk tidskrift som stängdes i samband med statskuppen 1973. Eduardo Galeano greps av militärerna, i samband med landets första statskupp. Han tvingades att lämna landet och startade i Argentina kulturtidskriften Crisis. I Argentina blev han snabbt persona non grata och dödsskvadronerna satte ett pris på hans huvud.

Han flydde till Spanien och levde där tills Uruguay blev igen en demokrati, 1985. Sedan 1985 lever han igen i Uruguay och är en av kontinentens mest intelligenta kritiker. Hans roll som engagerade intellektuell har gjort honom folkkär, men makthavarna fruktar hans kompromisslösa kritik.

 

Eduardo Galeano på svenska:

Omfamningarnas bok, översättning Kerstin Jonsson, Göteborg: Lindelöws Bokförlag, 2010

Bakvända världen. En lektion i illusioner, Översättning Yvonne BlankBakvända världen : en lektion i illusioner / Eduardo Galeano ; översättning: Yvonne Blank , Stockholm: Ordfront, 2003

Fotbollens himmel och helvete, översättning Jens NordenhökFotbollens himmel och helvete / Eduardo Galeano ; översättning av Jens Nordenhök , Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion, 2002

Latinamerikas öppna ådror, översättning Bengt Hellgren, Stockholm: Prisma, 1976,1979, 1988

Sången vi sjunger, översättning Lena Melin, Stockholm: Prisma, 1978Fotbollens himmel och helvete / Eduardo Galeano ; översättning av Jens Nordenhök

Fotbollens himmel och helvete / Eduardo Galeano ; översättning av Jens Nordenhök

Fotbollens himmel och helvete / Eduardo Galeano ; översättning av Jens Nordenhök

Eldens minne, översättning Lena Anér Melin Stockholm: Alfabeta, 1987-1989

  1. Födelser, 1987
  2. Ansikten och masker, 1988
  3. Vindens århundrade, 1989

Från Chile till Guatemala. Latinamerikanska bilder. Foto Koen Wessing. Text Eduardo Galeano, översättning Ingemar Leckius, Stockholm : Hjulet, cop. 1983

Program

13.00 – 16.00 Världen och orden – samtal med  Eduardo Galeano

Vi inleder med prisceremoni: René Dagerman överlämnar Stig Dagermanpriset En dag om året till Eduardo Galeano.

Därefter sätter vi oss i nyrestaurerade Officersmässen intill Kungsådran och lyssnar till Galeanos rika texter. Galeano själv kommer att läsa på spanska ur den nyligen på svenska utkomna El libro de los abrazos / Omfamningarnas bok och Anna Andersson läser på svenska.

Liksom tidigare år blir det ett samtal om frågor som ligger pristagaren varmt om hjärtat. I samtalet medverkar förutom Eduardo Galeano själv, Maria-Pia Boëthius, Arne Ruth och Ana Valdés (tolkar).

Efter samtalet är ordet fritt och allmänhet och journalister kan ställa frågor.

Musik: Lisa Eriksson spelar accordion

Dagen avslutas med att den text som inspirerat till och namngivit Stig Dagermanpriset och i år delas ut för femtonde gången, dagsversen En dag om året, framförs till musik.