Lasse Berg

Lasse Bergs varumärke sedan starten som författare i början av 70-talet har varit att
berätta om världen långt bortom horisonten. Engagemanget för människor i söder
och öster har fått honom att kontinuerligt lämna det välbekanta och föra hem det
skenbart avlägsna. Han har gjort historia och nutid i andra världsdelar till en del av
svenskars medvetande.
I sin senaste bok, Gryning över Kalahari, vidgar han upptäcktsfärden till att
innefatta förhistorisk tid. Han färdas mellan kontinenter i sitt sökande efter kunskap
om människosläktets utveckling.
Hans slutsats är riktad mot framtiden. Naturen sätter ramar för vår tillvaro, men
vi fyller dem med innehåll via kultur och medvetande. Människan är chanslös om hon
förlorar sin vilja till medmänsklighet. Den insikten kan ses som ett motto för Lasse
Bergs hela liv och verksamhet.

Program lördagen den 2 juni i Stora Hallen
13.00 Lasse Berg tar emot Stig Dagermanspriset av René Dagerman
på trappen till Stora Hallen. Efter prisceremonin kort vandring till fallen där vi
får se de vattenfallska dammluckorna öppnas och Älvkarlebyfallens vattenmassor
forsa fritt.
14.00 – 16.30 i Stora Hallen
Alla är vi afrikaner.
Stig Dagermanpristagaren Lasse Berg inleder.
Därefter samtal där Lasse Berg och Astrid Assefa från Dalateatern medverkar.
Juryns Maria-Pia Boëthius leder samtalet.
Världsmusikanten Simon Montserrat med vänner spelar och dansar.
Forsgren&Söderhäll framför några Dagermantexter.
Gränser och gränslöshet. Författaren Nuruddin Farah och Arne Ruth samtalar.
Människans öde avgörs överallt och alltid och den ena människans betydelse för den andra är omätlig.
Jag tror på solidariteten, medlidandet och kärleken som människans sista vita skjortor. Högst av alla
sätter jag den form av kärlek som kallas förlåtelse. Stig Dagerman Ur Tror vi på människan? (1950)

Lasse Berg:
Stig Dagerman skrev en gång det kanske starkaste reportage någon svensk publicerat i bokform.
Han lyckades göra ”Tysk höst” om ett krossat Tyskland till en lyhörd diskussion om
människans villkor och inneboende styrka.
Detta är mitt ideal. Att kunna förena närbilden med överblicken, det individuella med
det allmängiltiga, se både skogen och träden.
Jag har försökt förstå vårt släktes vandring genom årmiljonerna, hur vi skapats under
tidens gång. I 40 år har jag rapporterat från världen, 60- och 70-talens asiatiska kriser, den
ekonomiska tillbakagången i senare årtiondens Afrika. Jag har sett effekterna av svält, krig
och folkmord. Ändå, det som finns kvar i minnet av alla dessa år, resor och möten är vittnesbörden
om människans storhet.
Världen blir faktiskt bättre. Homo sapiens är av naturen god.

Av Lasse Berg:
TV-dokumentärer och radioserier från Asien och Afrika.
Böcker, urval:
Ansikte mot ansikte, 1970. (Med Lisa Berg).
Mat & Makt, 1978. (Med Lisa Berg).
Asiatisk gryning, 1983.
Längs Ganges, 1986.
Världens ålder – Om rasism, människans godhet och livets mening, 1994.
När Sverige upptäckte Afrika, 1997.
I Asiens tid, 2000.
Gryning över Kalahari. Hur människan blev människa, 2005.