Sigrid Kahle

Söndagen den 4 juni 2006

Stig Dagermanpriset till
Sigrid Kahle

igrid Kahle har under stora delar av sitt liv bott i länder där islam är dominerande
religion. Var hon än har vistats har hon mött människor på lika villkor och lärt sig
kulturen och historien på djupet. Kombinationen av beläsenhet, engagemang och
journalistisk upptäckarlust har format en unik publicistisk gärning.
Sigrid Kahle har lagt grunden för förståelsen av islamisk kultur i Sverige. Hon
har beskrivit mångfalden i trostraditioner och lyft fram de sociala dimensionerna, inte
minst diskussionerna om kvinnors ställning. I hennes perspektiv är öst och väst inte
varandras motsatser. De är sammanflätade i möten på alla nivåer. Hennes roll som
brobyggare får en ny betydelse i dagens opinionsklimat där invandrarfientliga strömningar
fokuserar på muslimer i sin propaganda.
Sigrid Kahle fick sitt genombrott i svensk offentlighet när hon rapporterade från
sextiotalets Västtyskland om den pågående uppgörelsen med nazitiden. Hennes gärning
under fem decennier präglas av omsorg om mänsklig värdighet oberoende av
politiska moderiktningar.
13.00 Sigrid Kahle tar emot Stig Dagermanspriset av René Dagerman
på trappen till Stora Hallen. Efter prisceremonin kort vandring till fallen där vi
13.30 får se de vattenfallska dammluckorna öppnas och
Älvkarlebyfallens vattenmassor forsa fritt
14.00 – 16.00 i Stora Hallen
Föreläsning av Sigrid Kahle om Världen av i dag med Dagermans ögon
René Dagerman läser texter av Stig Dagerman och Urban Forsgren och Bengt
Söderhäll sjunger och spelar melodier från de nyligen utgivna skivorna Stig Dagerman
i ord och ton – Aldrig slocknar längtan efter ljus och En broder mer – Urban Forsgren & Bengt
Söderhäll sjunger Dagerman
Fika – Bokförsäljning – Skivförsäljning
I Laxöområdet finns restaurang och boende på Turisthotellet, Kafé Furiren – allsång tisdagar
kl 18.30, juni – augusti, Hantverkshuset med Militärmuseum, Turistbyrå, hantverksutställning,
och –försäljning, Galleri Luckan och Stig Dagermanrummet, Vandrarhem, Konferenslokaler,
Pigtittaren – antikvitetshandel, Boulebana och en omgivning vars skönhet omvittnats av resenärer
och författare som Carl von Linné, H C Andersen, August Strindberg och Selma Lagerlöf.
Nyutgivna skivor:
Stig Dagerman i ord och ton – Aldrig slocknar längtan efter ljus MUCD-0649
En broder mer – Urban Forsgren & Bengt Söderhäll sjunger Dagerman HOLMCD-25
S
Av Sigrid Kahle:
Från Indus till Hindukush (1994), Lund: Alhambra
H. S. Nyberg – En vetenskapsmans biografi (1994), Stockholm: Norstedts
Jag valde mitt liv (2003), Stockholm: Albert Bonniers Förlag
Historien om Tusen och en natt (2001) i Gåvor från Österland, Livrustkammarens tidskrift
(2001/2002)
Efterord i (2001) En tid mellan askan och rosorna, Adonisantologi med tolkningar av Hesham
Bahari, Lund: Alhambra
Orientalism i Sverige, förord i Edward Said (1993) Orientalism, Stockholm: Ordfront
”Stig Dagerman hade börjat publicera reportage från ruinernas Tyskland i Expressen, senare i
bokform i Tysk höst. Han skrev om bedrövelse som tröstegrund och om livsglädje i helvetet,
om konsten att sjunka med öppna ögon, om en förlorad generation, om de minst fattiga i
ruinstaden, om tysk ungdom och gubbvälde och om ett hemlöst godståg, så att man kände
lukten och såg de nedtrasade tyskarna framför sig.”
Ur Jag valde min väg, s 99.