Birgitta Wallin

Birgitta Wallin
och Karavan
– litterär tidskrift på resa mellan kulturer

Birgitta Wallin och tidskriften Karavan får årets Stig Dagermanspris En dag om året för att ha burit tusen och en nödvändiga dikter och berättelser in i det svenska språket. Alltfler är vi som samlas kring lägerplatsen i den paradoxernas skog som Stig Dagerman skrev om i
”Diktaren och samvetet” för att lyssna till tusen och en berättelser om hungriga och mätta,
om vardag och drömmar från världens alla hörn och språk. De många språkens och de många kulturernas röster hjälper oss att förstå tillvarons förunderliga mångfald och mänsklighetens gemensamma plats.
*
Birgitta Wallin är redaktör för Karavan.
Karavan – litterär tidskrift på resa mellan kulturer– har sedan tidskriften startades 1992
skänkt oss litteratur från Afrika, Asien och Latinamerika som är i färd med att förändra vår syn på världslitteraturen. Karavan kommer ut fyra gånger per år och förutom skönlitterära texter får vi oss också till livs bakgrundstexter.
Birgitta Wallin arbetar med det nu tioåriga översättningsprojektet Indiska biblioteket, tillsammans med Tomas Löfström. I projektet översätts och introduceras indiska författare som skriver något av de över 300 språk som talas i Indien. Ett tiotal böcker har utkommit, nu senast böcker av Mahaswati Devi, som skriver på bengali, och Ambai, som skriver på tamil.
Birgitta Wallin har översatt Ambai och Jan Stolpe Devi.
Jan Stolpe, översättare och litteraturkritiker. Har bland andra översatt Platon, Euripides,
Montaigne, William Morris, Le Roy Ladurie, Althusser och Mahasweta Devi.
Astrid Assefa, skådespelare, sångerska, teaterregissör och teaterchef. Engagemang på
Dramaten, Riksteatern, Folkteatern i Gävleborg, Stockholmstadsteater, Dalateatern,
teaterpedagog vid universiteet i Addis Abeba.
Ari Stockås, gitarrist och kompositör.

Program lördagen den 30 maj 2009
13.00 Birgitta Wallin tar emot Stig Dagermanspriset av René Dagerman på trappen till
Stora Hallen. Efter prisceremonin kort vandring till fallen där vi 13.30 får se de vattenfallska dammluckorna öppnas och Älvkarlebyfallens vattenmassor forsa fritt
14.00 – 16.00 i Stora Hallen
Tal av Birgitta Wallin om de många språkens litteraturer Jan Stolpe talar om att översätta
Astrid Assefa läser och sjunger, ackompanjerad av Ari Stockås, gitarr
Samtal om översättning av de gamla och de många språken till svenska:
Birgitta Wallin, Jan Stolpe, Astrid Assefa och Arne Ruth samtalsledare.

Stig Dagerman Ur Diktaren och samvetet (1945):
Men när han av stjärnor och måne och sol och kompass får veta att han befinner sej i paradoxernas skog bör han inte bli förtvivlad över sin situation och leta efter stigar som leder ut. I stället bör han söka sej en lägerplats. Förr eller senare måste han ändå förstå att han inte har någon annan skog att välja på och diktarskapets konflikt på sin höjd är temporärt löslig. Detta hindrar givetvis inte att han oupphörligt tar ställning till dessa
paradoxer, kanske är det ytterst detta som försvaret för dikten innefattar. Hur är det till exempel möjligt att å ena sidan förhålla sej som om ingenting vore angelägnare än dikten menad han å andra sidan dock ser hur folk runt omkring honom slåss med svälten och nödvändigtvis måste se ett höjt ackord som det angelägnaste?                                                 Där stöter han ju på en ny paradox: Han som ville skriva för de hungriga märker att endast de mätta har ro att låtsas om honom. /…/ Är dikt ett sällskapsnöje, då vill jag med svärtad fot gå ut i skymningen och göra mej till vän med ormarna och den lilla grå ökenråttan. Är dikt ett livsvillkor för någon, glöm inte sandalerna hemma, se upp för stenrösen! Nu jagar ormarna min häl, nu äcklar mej öknens råtta.