John Hron

Stig Dagermanpriset tilldelas John Hron för hans mod att, också till priset av sitt eget liv stå det onda emot.

John Hrons död grep och upprörde oss alla sommaren 1995. Det känns svårt, ja nästan otillbörligt, att i denna grymma händelse finna något som är positivt och som stärker vår tro på människan. Ändå gör vi det. John Hron ger oss exempel på det. John Hron ger oss exempel på det mod som inte nödvändigtvis är rädslans motsats men som alltid och under alla omständigheter är den krypande eftergivenhetens motsats. Förnedrad och misshandlad förväntades han inför sina plågoandar uttala sin beundran för nazismen. Han vägrade.

Senare, då han kunde ha räddat sitt liv genom att simmande ta sig från platsen, valde han att vända tillbaka eftersom bödlarna hotade att annars slå ihjäl hans kamrat.

Han vände tillbaka och hans mod framstår för oss lika ofattbart som torterarnas grymhet.

Priset tilldelades postumt John Hron.
Hans föräldrar mottog priset på Laxön.