Amos Oz – Stig Dagermanpriset lördagen den 26:e maj 2018

Stig Dagermanpriset 2018 till Amos Oz

 Stora Hallen, Laxön, Älvkarleby. Lördagen den 26 maj kl 13.00-16.00

Stig Dagermanpriset En dag om året 2018 tilldelas den israeliske författaren Amos Oz för ett humanistiskt, mångskiftande författarskap som utforskar människans utsatthet och sårbarhet och med utgångspunkt i Israels turbulenta historia som samhällsdebattör förespråkar fred och samexistens i den utdragna Israel – Palestinakonflikten.

The Israeli writer Amos Oz is the recipient of the Stig Dagerman Award 2018 for a humanistic, diverse authorship exploring the human exposedness and vulnerablility and with point of departure in the turbulent history of Israel, as public debater advocate peace and coexistence in the drawn-out Israel – Palestine conflict.

Program i Stora Hallen kl 13.00 – 15.30/16.00  

13.00 René Dagerman och Arne Ruth överlämnar priset som mottages av Camilla Nagler. Vi sjunger En dag om året

13.30 Vattenfall släpper vattnet fritt i mellanfallet för att hylla Amos Oz, Stig Dagerman och det fria ordet
14.00 – Stora Hallen – ca 16.00 Presentation av Amos Oz författarskap, läsning, samtal, musik

Deltagare i samtal, presentation och läsning:

Camilla Nagler, Teskedorden, Rose-Marie Nielsen, Om att översätta Amos Oz

Eva Ström, presenterar Amos Oz författarskap, Hilda Hellwig, Kristina Olsson Söderhäll och Bengt Söderhäll högläsning, Arne Ruth, samtalsledare

Musik: Tzeitel och Urban Forsgren/Bengt Söderhäll

Photo: Uzi Varon

Amos Oz: ur Hur man botar en fanatiker, Månpocket 2017, s 32-3

Jag inledde med att hävda att fanatism ofta börjar hemma. Låt mig sluta med att säga att motgiftet också kan finnas hemma, bokstavligt mitt framför näsan på oss. Ingen människa är en ö, säger John Donne, men jag vågar mig ödmjukt på att tillägga: ingen människa är en ö, men alla är vi halvöar, kopplade till fastlandet men till hälften vända mot havet, till hälften bundna till familj och vänner och kultur och tradition och land och nation och kön och språk och mycket annat, och till hälften vända mot havet och ensamheten. Och jag tycker att vi bör få förbli halvöar. /…/ Halvöns villkor är människans rätta villkor. /…/ Sinne för humor, förmågan att föreställa sig den andre, att erkänna individens rätt att vara en halvö kan åtminstone delvis fungera som ett försvar mot den fanatiska gen som vi alla bär på.