Mycket händer

Medlemmar i Stig Dagermansällskapet och intresserade, hösten 2017 har varit innehålls- och arbetsdiger i norduppländska Älvkarleby och i staden intill, Gävle. På Laxön har Dagermanrummet nu flyttat ut (!) och håller på att iordningställas på folkbiblioteket i Skutskär. Delar av samlingarna kommer att hamna i Dagermanhörnan/högskolebiblioteket i Gävle, där Dagermanseminariets verksamhet delvis förenats med sällskapets. En länk till Dagermanseminariets seminarieserie “Hur skapar vi en hållbar demokrati?” kommer nedan – och seminarieserien fortsätter med Stina Oscarson, Jonas Larsson, Maivor Hallén och Bengt Söderhäll som arbetsgrupp och organisatörer.

Bengt har nyligen återvänt från föreläsande i Paris – Sorbonne/Malesherbes om Dagerman för skandinavister och samarbetet mellan Parisuniversitetet och Dagermanseminariet vid Högskolan i Gävle fortsätter.

Utskick 3/2017 har inte skickats ut, detta p g a att arbetet varit alltför intensivt, men vi återkommer med ett utskick 3/2017-1/2018 så snart vi pustat ut och vilat oss en smula.

Allt gott,

Urban Forsgren & Bengt Söderhäll

Här om seminarieserien i text:

http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-nyheter/2017-08-16-Hur-skapar-vi-en-hallbar-demokrati.html

Här på HiGplay hittar du efter lite sökande 4 av de 5 seminarierna inspelade:

https://play.hig.se/

Fotot: Elfriede Jelinek hållande sitt Stig Dagermanpris i lägenheten i München.

(Foto Bengt Söderhäll, 2008)