Adonis, pristagare 28 maj 2016

Av någon anledning föll fjolårets (2016) pristagare bort från hemsidan under rubriken ‘Priset’, men givetvis har medlemmar och andra intresserade hört av sig. Så här, således:

Stig Dagermanpriset – EN DAG OM ÅRET 2016 till ADONIS

The Stig Dagerman Award One Day a Year 2016 for Adonis

The recipient of the Stig Dagerman Award One Day a Year 2016 is the Syrian-Lebanese poet Adonis for a body of work where passion for Arabic poetry beyond the claims of religious and political currents uncovers the liberating essence of poetry as an art.

Le prix Stig Dagerman, Un jour par an, de l’an 2016 est attribué au poète Syrien-Libanais Adonis pour une œuvre littéraire où la passion pour la poésie arabe, au delà de la religion et des courants politiques, dévoile l’essence libératrice de l’art poétique.

Den syrisk-libanesiske poeten Adonis tilldelas 2016 års Stig Dagermanpris för ett författarskap där lidelsen för den arabiska poesin bortom religion och politiska strömningar blottlägger diktkonstens frigörande väsen.

Resenär av Adonis i Hesham Baharis översättning:

Under färden har jag lämnat mitt ansikte
på min lyktas glas
Min karta är en jord utan skapare
och vägran mitt evangelium

Adonis på svenska

Boken, platsens gårdag nu. Del II (Alhambra , 2014)

Tolkning från arabiska och förord av Hesham Bahari

En introduktion till arabisk poetik (Alhambra , 1991, 2010)

Essäer, övers. av Astrid Ericson Bahari och Hesham Bahari

Detta är mitt namn (Alhambra, 2001, 2006)

Översättning: Hesham Bahari, Sigrid Kahle, Ingemar & Mikaela Leckius och Ingvar Rydberg
Förord av Alain Jouffroy och efterskrift av Sigrid Kahle

Boken, platsens gårdag nu (Alhambra, 2005)

Tolkning från arabiska av Hesham Bahari

Bönen och svärdet. Essäer om arabisk kultur (Alhambra , 1994)

Översättning Jan Stolpe

Vaggan (Alhambras litterära magasin, 1993/1)

Sånger av Mihyar från Damaskus (Alhambra , 1990)

Översättning Hesham Bahari, Ingemar & Michaela Leckius
Förord av Ingemar Leckius

Prolog till de sekteristiska furstarnas historia (Lyrikvännen, 1988/5)

Den förälskade stenens tid (Bakhåll, 1987)

Foto Bengt Söderhäll, 28 maj 2016 i Stora Hallen, Älvkarleby. Adonis håller tacktal.