Anders Kompass mottar det 22:a Stig Dagermanpriset lördagen den 27:e maj 2017

EN DAG OM ÅRET
Stig Dagermanpriset 2017 till Anders Kompass

Anders Kompass tilldelas 2017 års Stig Dagermanpris för sitt mod att utan tvekan larma och ta ställning för de barn som utsattes för omänskligt övervåld i Centralafrikanska republiken och därmed tillämpa de överenskommelser världssamfundet antagit.
 Anders Kompass visade förebildligt civilkurage och tjänstemannaansvar i linje med Förenta Nationernas allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna (10 december 1948) och Förenta Nationernas konvention om barnens rättigheter (20 november 1989).

Program i Stora Hallen kl 13.00 – 15.30/16.00 

13.00 Sean Dagerman, Naomi Dagerman och Arne Ruth överlämnar priset till Anders Kompass. Urban Forsgren & Bengt Söderhäll sjunger En dag om året

13.30  Vattenfall släpper vattnet fritt för att hylla Anders Kompass, civilkuraget, Stig Dagerman och det fria ordet

14.00 – Stora Hallen – 16.00

Musik: La Compana Beats (13.45-14.10). Karin Boyes ”Önskan” läses av Kristina Olsson Söderhäll på svenska och engelska. Tal av Anders Kompass

Samtal om ”Människans ansvar” mellan Anders Kompass  och Maria-Pia Boëthius

Musik: La Compana Beats

På Laxön

Hantverksbutik – Galleri Luckan – Militärmuseum – Stig Dagermanrummet – Restaurang Kungsådran – Konstnär Johan Thunberg – Café Furiren – Keramiker Åsa Eriksson – Pulshuset  – Strövområde – Lekplats med lekstuga – Boulebana – Promenadstråk – Vandrarhem – Hotell – Officersmässen – Bättre ledare AB i Kokhuset.                                                         Stig Dagermansällskapet pg 79 24 59 – 0

*

Dag Hammarskjöld (1905-61; FN:s Generalsekreterare 10 april 1953-18 september 1961): Uttalande för pressen vid ankomsten till New Yorks internationella flyghamn, 9 april 1953

/…/Men det finns inte mer än några få mycket allmänna påpekanden som jag anser att jag kan – och bör – göra här just nu.

Jag skall säga varför.

För det första har jag ett personligt skäl. Jag vill uträtta ett arbete, inte tala om det – inte ens efteråt, och så mycket mindre i förväg.

Men det är något annat också. Naturligtvis har jag- liksom ni alla, liksom alla som sysslar med diplomatisk eller politisk verksamhet – mina åsikter och idéer i fråga om de stora internationella frågor vi står inför. Men dessa personliga åsikter som jag har är inte – eller bör inte vara – av större intresse för er i dag än de var bara för ett par veckor sedan. Dessa åsikter har jag som privatman. I min nya officiella ställning bör privatmannen träda tillbaka och den internationelle tjänstemannen inta hans plats. Tjänste-mannen existerar för att så att säga dem som fattar de beslut som formar historien. Han bör, som jag ser saken, lyssna, analysera och lära sig till fullo förstå de krafter som är i verksamhet och de intressen som står på spel, så att han blir i stånd att ge de rätta råden när läget påkallar det. Tro inte att han genom att följa en sådan personlig politisk linje endast tar passiv del i utvecklingen. Nej, den är tvärtom högst aktiv. Men han är aktiv som verktyg, som katalysator, kanske som inspiratör. Han tjänar. /…/

Ur Dag Hammarskjöld Tal 1953-61 – ett urval redigerat av Wilder Foote, Norstedts 1962, s 29-30.