Kurs om Stig Dagermanpriset börjar 23 mars 2017

Jo, nu blir det alldeles på riktigt en kurs om Stig Dagermanpriset – En dag om året. Start kl 9.15 torsdagen den 23:e mars 2017 i Krusenstjernasalen på Högskolan i Gävle. Sedan 2012 i maj finns ett Dagermanseminarium på Högskolan i Gävle, som invigdes av Nawal El Saadawi, hedersdoktor vid högskolan 2014. Kursen har som kärnbegrepp bildning, kritisk tänkande, upplysning, förnuft och Dagerman anda och ges inom ämnet didaktik: – Vad kan vi lära oss av Dagerman och de 22 pristagarna är den fråga som styrt framtagandet av kursen.

Ett drygt trettiotal har anmält sig tillkursen och i mån av plats är intresserade som inte anmält sig till kursen välkomna till de fyra kurstillfällena i Krusenstjernasalen.

Hör gärna av dig till Bengt Söderhäll, kursansvarig, på bsl@hig.se

Kurstillfällen:

COURS DATES – all in Krusenstiernasalen:

Thursday 23d of March 9.15-12

Tuesday 18th of April 1 to 4 pm

Wednesday the 10th of May 9.15-12

Thursday the 1st of June 9.15-12